Publikační činnost

Publikace "Poklady kostela sv. Barbory v Manětíně"

Plzeňský kraj vydal v roce 2010 publikaci Poklady kostela sv. Barbory v Manětíně, jejímiž autory jsou Irena Bukačová, Dagmara a Radana Hamsíková a Jan Royt

Publikace "Kronika 60 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje"

Pro Plzeňský kraj vydala Studijní a vědecká knihovna PK v roce 2009 publikaci Kronika 60 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje", kterou z archivních materiálů a odborných publikací uspořádala PhDr. Ivana Horáková.

Publikace "Paměť krajiny IV - Soupis drobných památek Chříčska a Kožlanska"

Plzeňský kraj vydal v roce 2009 publikaci "Paměť krajiny IV - Soupis drobných památek Chříčska a Kožlanska", jejímiž autory jsou Irena Bukačová a Jiří Fák.

Publikace „Příběhy vepsané do kamene II, aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska“

Pro Plzeňský kraj v roce 2009 vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích publikaci Publikace „Příběhy vepsané do kamene, aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska“ Díl II. Barokní plastika, Morové sloupy, Kameník Georg Böhm, Práce lidových kameníků, jejímž autorem je Zdeněk Procházka.

Publikace "Kaple a kapličky na Tachovsku a Stříbrsku"

Plzeňský kraj vydal v roce 2008 publikaci Kaple a kapličky na Tachovsku a Stříbrsku jejímž autorem je Zdeněk Procházka.