První online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

obrazek
13. října 2020 12:27, Mgr. Lenka Pózelová
Dne 6. 10. 2020 proběhlo 1. online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK. Hlavní bod tohoto novodobého online jednání byl založen na platformě Platinn, jehož principem je propojení malého nebo středního podniku s expertem, který je svou zkušeností, profilem a znalostí schopen firmě poskytnout asistenci při procesu akcelerace. Platinn je specifickým programem podpory inovačních podniků, které mají zájem a potenciál pro další rozvoj a akceleraci, prostřednictvím dotovaných služeb expertů. Tento princip vychází z nástroje vyvinutého ve Švýcarsku.
Dále se v tomto online jednání diskutovalo o stavu financování Akčního plánu RIS3 strategie PK pro rok 2021. Informaci o stavu vyjednávání financování Akčního plánu RIS3 strategie PK vzala Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje na vědomí v Usnesení z 19. jednání ze dne 6. 10. 2020. Rovněž bylo v tomto Usnesení schválený návrh realizace Klíčové aktivity č. 6 projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II – „Pilotní ověření – Akcelerace firem“.

Soubory ke stažení