První návštěva nového německého velvyslance směřovala do našeho kraje

obrazek
08. října 2021 11:33, aktualizováno 09. října 2021 14:09, Mgr. René Zeithaml

Novým německým velvyslancem v České republice je Andreas Künne. Na krajském úřadě jej ve čtvrtek 7. října 2021 přijala hejtmanka Ilona Mauritzová, její náměstek pro dopravu Pavel Čížek a radní pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání Marcela Krejsová.

Hlavními tématy společného setkání byly doprava, zvládání pandemické situace a vzájemná pomoc a přeshraniční projekty.

V oblasti dopravy se náměstek Čížek zmínil o investicích do modernizace vozového parku, o bezpečnosti a dvojkolejném spojení na vlakové trati do Mnichova zejména s ohledem na nedávnou tragickou událost u Milavče. V této souvislosti hejtmanka Mauritzová poděkovala za skvělou spolupráci s německými záchrannými složkami při zásahu.

Radní Marcela Krejsová připomněla dvacetileté výročí spolupráce Plzeňského kraje s německými partnerskými regiony Dolním Bavorskem a Horní Falcí, která přinesla celou řadu oboustranně přínosných projektů. V současnosti je takovou významnou aktivitou budování tzv. Vintířovy stezky, která vede bavorsko – českým pohraničím a připomíná benediktinského mnicha a poustevníka Vintíře, který v oblasti Šumavy a Bavorského lesa působil na přelomu 10. a 11. století. S velvyslancem řešila rovněž otázku inovací, vědy a výzkumu.

Hejtmanka Ilona Mauritzová a německý velvyslanec shrnuli vzájemnou intenzivní komunikaci dotčených regionů v době pandemických opatření, velmi pozitivně hodnotili vzájemnou spolupráci nemocnic v době krize. Hejtmanka pak připomněla velmi důležitou pomoc v oblasti očkování, a to proočkování pendlerů, kteří v příhraničí pracují a dostali na německé straně možnost se nechat očkovat.

Potěšilo nás, že pan velvyslanec si Plzeňský kraj vybral jako první zastávku na své cestě po České republice a věřím, že díky společným setkáním se vzájemná spolupráce a komunikace ještě zintenzivní,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.Galerie