Průvodce pro spotřebitele

obrazek
19. července 2021 14:53, aktualizováno 30. června 2022 07:43, Ing. Renata Valešová

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu byl nově spuštěn Průvodce pro spotřebitele.

Průvodce obsahuje podrobný návod, jak například postupovat v případě řešení spotřebitelských sporů, a to včetně přiloženého seznamu spotřebitelských poraden. Jsou zde rady, jak a kam se obrátit s případným podnětem a v záložce jsou obsaženy i odkazy na dozorové orgány VS. Pozornost je zde věnována také bezpečnosti vyráběných, dovážených, distribuovaných a prodávaných výrobků a navíc průvodce obsahuje i přehled spotřebiteli nejčastěji řešených životních situací.

Pokud by chtěl někdo řešit případné spotřebitelské stížnosti či podněty nebo měl dotazy k tomuto tématu, jsou ty nejdůležitější informace umístěny na těchto webových stránkách.

Z výše uvedeného dále vyplývá, že projekt Spotřebitelského ombudsmana, který fungoval již od roku 2013, již nadále pokračovat nebude a byl nahrazen tímto Průvodcem.

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách MPO pod odkazem: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/pruvodce-pro-spotrebitele/pruvodce-pro-spotrebitele--246414/.