Provoz srážkoměrů a hladinoměrů v období 2019-2024

obrazek
28. dubna 2020 09:08, Ing. Milan Janko

V roce 2019 byla pro zajištění komplexního provozování srážkoměrů a hladinoměrů včetně zobrazování měřených dat na webových stránkách pro období 3.7.2019 – 2.7.2024 vysoutěžena společnost FIEDLER AMS s.r.o.

Mapka s měřicími stanicemi Plzeňského kraje je k dispozici na http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dpp/, naměřené hodnoty jsou pak k dispozici na internetových stránkách www.hladiny.cz, přímý odkaz https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map – (seznam měřících stanic Plzeňského kraje je uveden v záložce „Plzeň – VZ“). Naměřené hodnoty je také možno nalézt na internetových stránkách Povodí Vltavy, s.p. – www.pvl.cz.

Povodňové orgány z řad obcí mají možnost nechat si z vybraných stanic nastavit zasílání výstražných SMS zpráv při překročení směrodatných limitů – hladin vodních toků či srážkových úhrnů.