Propagace a soutěže IT

12. prosince 2014

Soutěže IT 2020

Krajská kola Plzeňského kraje soutěží Zlatý erb, Junior Erb a Cena hejtmana Plzeňského Kraje za nejlepší webové stránky příspěvkové organizace.