Prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny

obrazek
17. března 2022 09:40, aktualizováno 21. března 2022 09:53, Mgr. Irena Sinkulová

Krajský úřad Plzeňského kraje informuje, že Ministerstvo financí zpracovalo a na svých stránkách zveřejnilo Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny“.

V současné době do České republiky přichází vysoký počet uprchlíků v souvislosti s válkou na Ukrajině. Těmto osobám může vzniknout povinnost hradit místní poplatky zavedené na území obcí. Jedná se zejména o místní poplatek ze psů, poplatek z pobytu a poplatky za komunální odpad.

Ministerstvo financí na základě vzniklé situace zpracovalo výše uvedené informace, které najdete ZDE, a zároveň připojilo vzor prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události v souladu s ustanovením § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Krajským úřadem byla tato informace včetně vzoru ihned zaslána správcům místního poplatku prostřednictvím elektronické pošty. Na internetových stránkách Ministerstva financí byly zveřejněny Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny.


Celý materiál:
"Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny"

Sdělění Ministerstva finací:
V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině a očekáváným vysokým počtem uprchlíků do České republiky se předpokládá, že řada obcí bude mít zájem řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jejich vydaných obecně závazných vyhlášek, a to využitím institutu prominutí místního poplatku.

Zákon o místních poplatcích v ustanovení § 16c vymezuje pojem „přihlášení fyzické osoby“. Tento pojem v sobě zahrnuje jak přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, tak ohlášení místa pobytu podle zákonů upravujících pobyt cizinců na území České republiky, azyl nebo dočasnou ochranu cizinců. Poplatková povinnost může fyzickým osobám přicházejícím z Ukrajiny vzniknout především

  • u místního poplatku ze psů (§ 2 ZMP),
  • poplatku z pobytu (§ 3 ZMP) a
  • poplatků za komunální odpad (§ 10d ZMP).

V souladu s § 16b zákona o místních poplatcích může obecní úřad, jako správce poplatku, z úřední moci poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelných událostech. Za mimořádnou událost lze nepochybně považovat i příchod většího počtu uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem.

V příloze najdete předmětný vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku.

Soubory ke stažení