Projekty

Projekt Technická pomoc - Plzeňský kraj - kód 123

Cílem projektu je realizovat informační a propagační opatření Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 na území Plzeňského kraje.

Projekt "Technická pomoc - Zabezepečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje I."

Cílem projektu je zajištění fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje.

Projekt "Technická pomoc - Zabezpečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II"

Cílem projektu je zabezpečení fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Projekt navazuje na projekt "Technická pomoc - Zabezpečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje I".

Projekt Technická pomoc - Plzeňský kraj - kód 121

Cílem projektu je zajistit úspěšnou implementaci programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a čerpání jeho finančních prostředků.

Projekt Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci partnerů, Plzeňského kraje a vládního úřadu Regierung der Oberpfalz, která trvá již od roku 2001. Cílem obou partnerů je pokračovat v úspěšné přeshraniční spolupráci, která přispívá k dalšímu rozvoji společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru.