Projekty

Technická pomoc - Zabezpečení fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje III

Cílem projektu je zabezpečení fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Projekt navazuje na projekt "Technická pomoc - Zabezpečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II"

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

Projekt Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II je realizován Plzeňským krajem ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Smyslem projektu je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu.

Projekt Technická pomoc - Plzeňský kraj - kód 123

Cílem projektu je realizovat informační a propagační opatření Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 na území Plzeňského kraje.

Projekt Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci partnerů, Plzeňského kraje a vládního úřadu Regierung der Oberpfalz, která trvá již od roku 2001. Cílem obou partnerů je pokračovat v úspěšné přeshraniční spolupráci, která přispívá k dalšímu rozvoji společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru.

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje

Plzeňský kraj realizuje od ledna letošního roku ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje projekt "Smart Akcelerátor Plzeňského kraje", který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce mezi regionálními aktéry, posílení krajských domén inteligentní specializace a zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti, a inovační výkonnosti firem v Plzeňském kraji.