Projekt SROP - Internetizace knihoven PK

Internet v knihovnách Plzeňského kraje

Na počátku roku 2007 byl dokončen projekt Internetizace knihoven Plzeňského kraje.