Projekt Podpora odborného vzdělávání v PK

2. ročník Soutěže robotiky už má své vítěze

Plzeňský kraj v rámci podpory technického vzdělávání uspořádal 15. května 2019 Soutěž robotiky pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje. V prostorách Techmania Science Center v Plzni soutěžilo 34 týmů žáků středních a základních škol ve dvou kategoriích...

Letní kempy v projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj ve spolupráci s dalšími partnery pořádá letní kempy pro žáky základních a středních škol. Kempy jsou pořádány v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. Kempy jsou zcela zdarma, je zajištěno celodenní stravování.

Kempy pro žáky základních a středních škol

Plzeňský kraj ve spolupráci s dalšími partnery pořádá letní kempy pro žáky základních a středních škol...

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj uspěl se svou žádostí ve výzvě Implementace krajských akčních plánů I a byl tak podpořen v rámci individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou 12. června 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a získal dotaci dosahující maximální výše 87 152 623,71 Kč. Realizace spadá do období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2020...