Projekt CONNECT2CE zlepšuje dopravu v IDP

obrazek
14. května 2020 08:08, aktualizováno 08:38, Bc. Eva Mertlová

Tento měsíc končí evropský projekt CONNECT2CE zlepšující veřejnou dopravu. Cestující získali on-line info-nástroje o cenách jízdného a kraj organizující dopravu Teritoriální strategii pro další kroky.

Projekt CONNECT2CE spolufinancovaný EU je zaměřen na řešení problémů spojených se zajištěním efektivní a pro cestující atraktivní veřejné dopravy s důrazem na příhraniční a řídce osídlené regiony, kde je toto často komplikované.

Projekt se snaží pomáhat pomocí pilotních akcí, které projektoví partneři v jednotlivých regionech připravili za systematické spolupráce s tamními zúčastněnými institucemi, a zároveň za přeshraniční spolupráce a inspirace s partnery odjinud. Pilotní akce měly za úkol zlepšit služby veřejné dopravy. Například v oblastech harmonizace jízdních řádů, integrovaných dopravních systémů a tarifů a využití moderních informačních a komunikačních technologií nebo dopravních smluv. Důležitost provedených pilotních akcí nespočívala jen v řešení určitých problémů v daných regionech, ale také ve sdílení získaných znalostí, které mohou být inspirací pro další instituce v jiných regionech Evropy.

Na projektu CONNECT2CE spolupracuje 13 projektových partnerů ze sedmi zemí střední Evropy: Itálie, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Rakouska, Německa a České republiky, kde je partnerem Plzeňský kraj se svou Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Vedoucím partnerem projektu CONNECT2CE je Středoevropská iniciativa z Terstu (Itálie). Vedoucí partner skvěle vedl celý mezinárodní tým i v průběhu pandemie, jež samozřejmě ztížila práci účastníkům projektu a jako první v EU výrazně zasáhla právě sever Itálie.

Partneři z Itálie situaci zvládli, svou práci nepřerušili a přitom kromě koordinace projektu vedli také vlastní projektovou práci. Například připravili přeshraniční pilotní akci se Slovinskem, jejímž výsledkem je multimodální přeshraniční jízdenka spojující slovinskou Lublaň a italský Terst a umožňující výhodnou jízdu vlakem ve Slovinsku a navazujícím autobusem v Itálii.
Pilotní akce v Plzeňském kraji byla regionálně zaměřená. Plzeňský kraj drží v rámci ČR primát, protože žádný jiný v ČR kraj nemá tak dominantní krajské centrum, jako je Plzeň s aglomerací a jen poměrně řídce osídlené pohraničí (kde navíc počet obyvatel dále klesá). 

Právě pro tato vzdálená území má největší význam pilotní akce projektu, protože právě ze vzdálených a řídce osídlených oblastí je často nutné daleko dojíždět. S ohledem na velké vzdálenosti navíc pro mnohé cestující z regionu hrají výdaje za dopravu podstatnou roli. V rámci tohoto bodu vznikla cestujícím pomáhající info-aplikace www.plzenskejizdne.cz (spolupracující s vyhledávačem jízdného www.jezdimepokraji.cz). Tato aplikace pro vyhledanou cestu prozradí cenu jízdného a pro pravidelné dojíždějící v každém období poradí (dle počtu plánovaných cest), zda je výhodnější jednorázové nebo časové jízdné. 

V týmu sestaveném pro řešení úkolů projektu se setkávali různí odborníci od krajských dopravců, Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED), přes zástupce KÚ až po třeba zástupce univerzit. Samozřejmě různí zúčastnění přinesli různé úhly pohledu. Tyto úhly pohledu a různé nápady pak byly dále analyzovány a některé z nich byly podkladem do tzv. Teritoriálních strategií pro zlepšení regionální a přeshraniční dostupnosti v Plzeňském kraji. 

Podle zmíněné Teritoriální strategie vznikne například Smartphone aplikace, která kromě vyhledávání jízdného a Tarifního poradce, nabídne například i porovnání nákladů na dopravu (např. jízda autem x cestování veřejnou dopravou v IDP) nebo možnost přímého zadání památek či jiných turistických destinací jako cílů cesty veřejnou dopravou. 

Anna Müllerová – specialista IDP v Plzeňském organizátoru veřejné dopravy – společnosti POVED, význam Teritoriální strategie shrnula takto: "Osobně považuji Teritoriální strategii za hlavní výstup naší spolupráce, protože nás to přimělo zvážit slabá místa dopravního systému a najít způsoby, jak je zlepšit.“ a hned dodává příklad: "Aplikace pro chytré telefony je jedním z nejdůležitějších bodů naší strategie. Kromě některých dalších uživatelsky přívětivých funkcí bude mít cestující možnost zakoupit si jízdenku předem a později ji bude moci aktivovat on-line těsně před nástupem do vozidla.“

Během účasti na projektu zaměstnával Plzeňský kraj jediného stálého zaměstnance, kterému v různých obdobích pomáhali buď externisté nebo třeba postupně tři stážisté z Filozofické fakulty ZČU, kteří během své povinné 80h stáže mohli lépe než ve škole pochopit, v čem práce na dlouhodobém mezinárodním projektu EU spočívá a konkrétně si vyzkoušet: komunikaci se zahraničními partnery, účast na konferencích, zhotovení zápisů z jednání a jejich analýzy, překlady různých textů, ale třeba i spolupráci na propagaci akce formou psaní článků pro media, nebo vytváření propagačních materiálů.

Celkově lze projekt v Plzeňském kraji jednoznačně označit za úspěšný z hlediska povedené pilotní akce a vypracované Teritoriální strategie, při jejíž přípravě se např. již na polovinu června dohodlo představení výše zmiňované smartphone aplikace pro cestující v IDP. 

Věříme, že se podaří naplnit tento i další cíle a výstupy strategie, a doprava pro cestující se bude dále zlepšovat.