Prohlášení o spolupráci v sociální oblasti v Horažďovicích je podepsáno

obrazek
18. září 2020 10:41, Mgr. René Zeithaml

Město Horažďovice dlouhodobě usiluje o vybudování zařízení poskytujícího pobytové sociální služby domova pro seniory resp. domova se zvláštním režimem. Tyto služby na území ORP Horažďovice dosud poskytovány nejsou.

Zástupci Horažďovic již řadu let jednají o záměru poskytování pobytových sociálních služeb na svém území také se zástupci Plzeňského kraje. Potřeba těchto sociálních služeb je opakovaně identifikována i v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji. Na základě jednání bývalého hejtmana Josefa Bernarda a náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeňka Honze se zástupci Horažďovic a společnosti SeneCura s.r.o. vznikl text Prohlášení o spolupráci v sociální oblasti mezi Plzeňským krajem, městem Horažďovice a společností SeneCura s.r.o. o výstavbě pobytového zařízení sociálních služeb v Horažďovicích.

Slavnostní podpis tohoto prohlášení se uskutečnil na krajském úřadě 8. září 2020. Prohlášení podepsal náměstek hejtmana Zdeněk Honz, starosta města Horažďovice Michael Forman a jednatel společnosti SeneCura Holding s.r.o. Anton Kellner.


Galerie