Programy podpory rozvoje podnikání

Úvěr COVID - bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru

Českomoravská záruční a rozvojová banka spouští úvěr COVID

Registrace rodinných firem - informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Byl splněn jeden z bodů balíčku pro podnikatele

Živnostenský balíček

Živnostenský balíček MPO obsahuje desatero úkolů a jejich řešení

Podpora MPO

MPO zřídilo koordinační a konzultační místo pro firmy, které se zabývají projekty zahraniční pomoci ve třetích zemích.

Vyhlášení druhé výzvy programu Záruka 2015 až 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu programu Záruka 2015 až 2023 pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podnikatele