Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 – poskytnutí dotací

obrazek
27. dubna 2021 13:40, aktualizováno 14:11, Bc. Filip Beránek DiS.

V přílohách tohoto článku naleznete přehled schválených dotací z programu (viz příloha č.1). Dále zde naleznete vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové dotace (viz příloha č.2). Výše uvedené se týká pouze dotací, které spadají do působnosti Rady Plzeňského kraje. O ostatních žádostech bude rozhodnuto na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje.
Přehled schválených dotací z programu naleznete také na dotačním portálu Plzeňského kraje eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) na odkazu Žádosti. Pro vyhledání konkrétního dotačního titulu je zapotřebí použít příslušný filtr. Přehled schválených žádostí naleznete také na detailu jednotlivých dotačních titulů (odkaz Dotační tituly).
Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také po přihlášení do Vašeho účtu v aplikaci eDotace a stisknutí odkazu Žádosti na detailu Vaší konkrétní žádosti.
Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) pod záložkou Přílohy.
Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde. Logo Plzeňského kraje v různých formátech lze stáhnout zde (dole na stránce).

Konzultační dny: pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod. nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Kontaktní osoby poskytující informace související s Programem:
Kontaktní osoba – administrátor dotace:

Mgr. Pavlína Steidlová
Oddělení kultury – č. kanceláře 469
telefon: +420 377 195 799
e-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz
Kontaktní osoba – administrátor dotace:

Bc. Zdeněk Valenta
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
telefon: +420 377 195 474
e-mail: zdenek.valenta@plzensky-kraj.cz
Kontaktní osoba – administrátor dotace:

Mgr. Jana Stachová
Oddělení kultury - č. kanceláře 459
telefon: +420 377 195 395
e-mail: jana.stachova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení