pro školy

Památky nás baví - metodické publikace k tvorbě, realizaci a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví

Projekt s názvem Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky...