Příručky

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná od 15. 4. 2009

Příručka pro příjemce

Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK

Zde naleznete Příručku pro žadatele o finanční podporu z OP VK platnou od 2.2. 2009