Příručky

Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK účinná od 30. 10. 2009

Zde naleznete Příručku pro příjemce finanční podpory z OP VK účinnou od 30. 10. 2009

Nejčastější chyby při administraci projektů OP VK

Zde naleznete nejčastější chyby při administraci projektů OP VK

Příručka pro hodnotitele IP a GP platná od 8.12.2008

Zde naleznete příručku pro hodnotitele IP a GP platnou od 8.12.2008

Modelové projekty pro globální granty OP VK Plzeňského kraje

Zde naleznete odkaz na webové stránky Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s., která zpracovala pro OŠMS KÚPK soubor 10 modelových projektů pro globální granty OP VK Plzeňského kraje, které slouží pro zpracování projektů podávaných v rámci globálních grantů OP VK. Odkaz na modelové projekty je umístěn v pravém horním rohu. http://www.rra-pk.cz/

Jak vyplnit webovou žádost OP VK

Zde naleznete příručku, jak vyplnit webovou žádost OP VK