Příručky

Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK účinná od 01. 08. 2010

Zde naleznete Příručku pro příjemce finanční podpory z OP VK účinnou od 01. 08. 2010

Příručka pro věcné hodnocení a výběr projektů OP VK

Hodnotící proces se řídí pravidly Manuálu OP VK a na něj navazujících Příruček. Podle Příručky pro věcné hodnocení a výběr projektů OP VK jsou hodnoceny a vybírány individuální a grantové projekty předkládané v rámci OP VK. Tato příručka bude vždy zaslána elektronicky vybraným hodnotitelům, jež se budou účastnit věcného hodnocení příslušné výzvy.

Přehled a postup při vykazování monitorovacích indikátorů v rámci OP VK

Zde naleznete přehled a postup při vykazování monitorovacích indikátorů v rámci OP VK

Upozornění MŠMT k nově aktualizované 3. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK účinné od 30.10.2009

Zde naleznete upozornění MŠMT k nově aktualizované 3. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK účinné od 30.10.2009

Příručka pro žadatele finanční podpory z OP VK účinná od 30. 10. 2009 - 6. verze

Zde naleznete Příručku pro žadatele finanční podpory z OP VK účinnou od 30. 10. 2009 - 6. verze