Příručky

5. verze Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (účinná od 06.09.2011)

Zde naleznete 5. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (účinnou od 06.09.2011)

Návod MŠMT na vyplňování aktualizované verze žádosti o platbu v souvislosti s přecházením na elektronické monitorovací zprávy

Zde naleznete návod MŠMT na vyplňování aktualizované verze žádosti o platbu v souvislosti s přecházením na elektronické monitorovací zprávy

Příručka pro žadatele finanční podpory z OP VK účinná od 10. 3. 2011 - 7. verze

Zde naleznete 7. verzi Příručky pro žadatele finanční podpory z OP VK, která je účinná od 10. 3. 2011.

Metodika monitorovacích indikátorů OP VK, 2.verze, 18. října 2010

Zde naleznete metodiku monitorovacích indikátorů OP VK, 2.verze, 18. října 2010

Manuál vizuální identity OP VK (říjen 2009)

Zde naleznete Manuál vizuální identity OP VK (aktualizace - říjen 2009)