Příručky

8. verze Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Platná od 1. 1. 2014 a účinná od 29. 1. 2014

9. verze Příručky pro žadatele finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Platná od 25. 10. 2012 a účinná pro výzvy vyhlášené od 25. 10. 2012, neurčí-li poskytovatel jinak

7. verze Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Platná od 25. 10. 2012 a účinná pro výzvy a projekty realizované na základě výzev vyhlášených od 25. 10. 2012, neurčí-li poskytovatel jinak

8. verze Příručky pro žadatele finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Platná od 25. 7. 2012 a účinná od 22. 8. 2012

6. verze Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Platná a účinná od 29. 6. 2012.