Příjem žádostí v rámci III. vlny kotlíkových dotací byl ukončen

obrazek
01. června 2021 09:32, aktualizováno 31. srpna 2021 10:03, Mgr. René Zeithaml

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN

Příjem žádostí do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2" byl ukončen . Nyní již není možné žádost o kotlíkovou dotaci podat.

V tomto dotačním titulu bylo celkem rozděleno 15 000 000 Kč.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Podpora se poskytovuje fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:
     • plynový kondenzační kotel
     • tepelné čerpadlo
     • kotel pouze na biomasu

Kotle Atmos C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací.