Prevence kriminality

Krajský projekt prevence kriminality Daleko hleď

Projekt Daleko hleď, který v Plzeňském kraji realizuje již od roku 2015 odbor sociálních věcí společně s místní pobočkou organizace Člověk v tísni, o. p. s., byl jako jediný z České republiky zařazen do Work Programme 2019 (plán aktivit pro rok 2019) v rámci Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN). EUCPN je mezinárodní fórum, fungující od roku 2001, které je zaměřené na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti především na úrovni výměny dobré praxe.

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR) pro rok 2019 obdrželo 201 žádostí 96 žadatelů (obcí, měst, krajů; žádný DSO žádost nepodal), z toho 23 žádostí 9 krajů. Současně byly Komisi podány informace o 27 loni schválených „víceletých“ projektech, které pokračují i v roce 2019, a se kterými je potřeba v dotacích na rok 2019 již počítat.