Právní předpisy Plzeňského kraje

Právní přepisy Plzeňského kraje

30. května 2022 10:19, aktualizováno 03. června 2022 09:05, Mgr. Kristýna Vanclová

S účinností od 1. 1. 2022 se právní předpisy kraje zveřejňují ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů. Od tohoto data již nejsou právní předpisy kraje vyhlašovány ve Věstníku právních předpisů kraje.

Právní předpisy, které kraj vyhlásil do 31. 12. 2021 ve Věstníku právních předpisů kraje a které mají být i nadále účinné, budou v souladu se zákonem postupně vkládány do Sbírky právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů (elektronické Sbírky).