Právní podklady

Vyhláška MF č. 186/2002 Sb., - náležitosti předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku