Pravidla pracovních cest členů ZPK

Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydává podle § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), tato pravidla ...