PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“

23. prosince 2019 Mgr. Magdaléna Uzlíková

V příloze tohoto článku naleznete dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj".

Průběžně aktualizovaný dokument vysvětluje povinnosti poskytovatelů sociálních služeb (příjemců dotace) z hlediska účetních postupů, vyúčtování poskytnuté dotace a vyrovnávací platby, uznatelnosti nákladů nebo výkladu problematiky základních činností jednotlivých druhů sociálních služeb.

Dokument PRAVIDLA A POSTUPY zveřejněný v příloze tohoto článku nahrazuje dokument DOPORUČENÉ POSTUPY (Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“) - 6. vydání, který byl zveřejněn 30. 8. 2019.

Soubory ke stažení