Pracovníci dětských domovů převzali ocenění

obrazek
30. června 2021 10:25, Mgr. René Zeithaml

Za vynikající práci 16. června 2021 poděkovala na krajském úřadě hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a její náměstek pro oblast školství a sportu Rudolf Salvetr vybraným pracovníkům dětských domovů zřizovaných Plzeňským krajem. Ocenění v podobě pamětního listu a dárkového koše si převzalo celkem 21 pedagogických i nepedagogických pracovníků dětských domovů. Akci oživilo vystoupení studentek muzikálového oddělení Plzeňské konzervatoře.

Jsem velmi ráda, že mohu osobně poděkovat těm, kteří odvádí tak náročnou a navenek neviditelnou práci, jakou práce v dětských domovech bezesporu je. Loňský rok byl pro pracovníky dětských domovů velmi náročný. Pomáhali dětem při distanční výuce a trávili s nimi celé dny, noci, i na úkor svých osobních životů. Nesmírně si jejich práce vážím,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Plzeňský kraj je v současnosti zřizovatelem 7 dětských domovů rozčleněných na 37 rodinných skupin. Loňský i letošní rok byl v souvislosti s koronavirovou pandemií pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky dětských domovů velmi náročný.

Dětské domy čelily personálním výpadkům jednotlivců i celých skupin kvůli karanténám či izolacím. Flexibilita, soudržnost, odvaha a kumulace pracovních pozic se staly každodenní součástí jejich života.

I proto se dnes sešlo vedení Plzeňského kraje v čele s hejtmankou Ilonou Mauritzovou a jejím náměstkem Rudolfem Salvetrem, aby ocenilo práci dětských domovů. „Přestože byli na půdě Plzeňského kraje oceněni jen vybraní zástupci, poděkování za dobře odvedenou práci v nestandardních podmínkách v době epidemie patří všem pracovníkům dětských domovů. Vydali ze sebe to nejlepší v situaci, kterou si nikdo z nás neuměl představit a bez vzájemné spolupráce a vstřícnosti všech zúčastněných by se ji nepodařilo tak dobře zvládnout,“ dodal náměstek hejtmanky Rudolf Salvetr.


OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCI

Dětský domov Domino:
Paní ředitelka Mgr. Naďa Erbová v době pandemie velice aktivně vystupovala při zajištění ochranných pomůcek, počítačového vybavení pro distanční výuku a výborně zvládala řešení složitých situací v době pandemie.

Paní Lenka Štětková působí v dětském domově jako vychovatelka od roku 2008. Od počátku koronavirové situace tvořila koncepci práce v pandemických podmínkách na rodinné skupině odloučeného pracoviště dětského domova. Na skupinu, kde působila, se shromažďovaly děti jak do izolace, tak v karanténě. Má velmi pozitivní vztah k dětem a svým pedagogickým a lidským přístupem jim pomohla zvládnout toto nelehké období, i když sama prošla onemocněním Covid-19.

Paní Iryna Chalupná pracuje v Dětském domově DOMINO od roku 2014. I ona byla nezbytnou součástí pedagogického týmu v koronavirové době. Podílela se na zajištění provozu v centrální budově dětského domova a velmi profesionálně zvládala distanční výuku dětí. Skupina, kde působila, byla vyčleněna pro děti, které měly nařízenu izolaci nebo karanténu. Původní profesí je zdravotní sestra a právě tyto znalosti se jí hodily v přímém styku s nemocnými.

Dětský domov Kašperské Hory:
Paní ředitelka PhDr. Marie Kučerová úspěšně vede dětský domov, který má dvě odloučená pracoviště v Sušici a v Chanovicích, což jsou místa od sebe poměrně dost vzdálená. I tento dětský domov se potýkal se situací, že se o děti neměl téměř kdo starat, postupně onemocnělo 19 dětí a 16 zaměstnanců a bylo nutné zajistit chod jednotlivých rodinek. Díky příkladnému pracovnímu klimatu v dětském domově, které je vybudováno díky paní ředitelce, se vše podařilo zvládnout.

Paní Pavlína Urbanová pracuje v dětském domově 21 let jako asistentka (noční vychovatelka). Má velmi pěkný vztah k dětem, včetně těch z rodinné skupiny, kde 35 let pracovala i její matka jako skupinová vychovatelka. Paní Urbanová s těmito dětmi zůstala po celou dobu karantény, přestože doma má sama 3 nezletilé děti, o které se musel postarat její manžel. Paní Urbanová je spolehlivá, pečlivá, ochotná vždy pomoci druhým. V případě potřeby vypomáhá i na ostatních 2 pracovištích při nočních službách.

Paní Linda Lorencová pracuje v dětském domově jako skupinová vychovatelka teprve rok, ale má velmi hezký vztah k dětem, je kreativní, podporuje zájmy dětí. V době pandemie se dobrovolně nabídla, že zůstane s dětmi v karanténě, aby ochránila zdraví zbylých kolegů a dětí.

Dětský domov Nepomuk:
Pan ředitel Mgr. Roman Suda zvládal nelehké situace v době pandemie s obdivuhodnou pozitivitou. Vlivem jeho kreativity trávily děti čas zavřených škol a omezených sociálních kontaktů smysluplně a pestře. Společnými silami v čele s panem ředitelem začal dětský domov s vyklízením a kultivací rozsáhlé zahrady v Nepomuku. Pan ředitel aktivně zabezpečoval odloučená pracoviště v Blovicích a Oselcích potřebnými ochrannými pomůckami a materiálními věcmi jak pro distanční výuku, tak pro volný čas.

Paní Eliška Vasková pracuje jako vychovatelka v Dětském domově Nepomuk od roku 2003. Je kmenovou „tetou“ prakticky od začátku fungování odloučeného pracoviště v Oselcích. Díky její svědomitosti a pracovitosti tato rodinná skupina pravidelně vyhrává ocenění v celorepublikových soutěžích BESIP. V nelehkém roce 2020 při karanténních opatřeních v rodinné skupině v Oselcích se paní vychovatelka dobrovolně zapojila do zajištění chodu rodinné skupiny se šesti chlapci, z nichž dva byli pozitivně testováni na Covid 19. Sama paní Vasková měla v té době mírný průběh onemocnění. Během desetidenní karantény se jí podařilo nejen skvěle zvládnout složitou situaci, ale dokonce se jí podařilo nastavit hygienická opatření v domě tak, že další čtyři chlapci ve stejné domácnosti přečkali karanténu s negativním testem. Také proto mohli chlapci následně odjet na vánoční prázdniny ke svým příbuzným.

Pan Ing. Vlastimil Kovář je ekonom a zástupce ředitele. V dětském domově pracuje již od roku 2004 a kromě své hlavní agendy zajišťuje vše kolem IT vybavení v dětském domově. Během distanční výuky zajišťoval denní soupisy online výuky dětí, které posílal na rodinné skupiny a k tomu zajišťoval potřebné počítačové vybavení. Zajišťoval provoz všech tabletů a notebooků potřebných k výuce i jejich přidělení dětem na konkrétní hodiny. Následně mohli asistující studenti ze ZČU v Plzni s dětmi absolvovat výuku.

Dětský domov Staňkov:
Paní ředitelka PaedDr. Jana Koubová se excelentně vypořádala s nastalou situací a získala tak zkušenosti, které nezištně předávala svým kolegům. Dětský domov Staňkov byl jedním z prvních dětských domovů, kde se koronavirus objevil.

Paní Dagmar Tůmová pracuje v Dětském domově Staňkov od roku 1992. Působí stabilně v osmičlenné rodinné skupině. Ve své praxi umí uplatnit svoje odborné vychovatelské a speciálně pedagogické znalosti. V době koronavirové pandemie zastupovala nepřítomné vychovatelky, zajišťovala distanční výuku a byla pevnou oporu týmu.

Paní Jiřina Hemissi Lešková nastoupila jako vychovatelka do Dětského domova ve Staňkově v roce 2003. Vedle odborné vychovatelské a speciálně pedagogické činnosti poskytuje dětem veškeré zaopatření počínaje stravováním a oblečením až po přípravu do školy a smysluplné trávení volného času. V době koronavirové pandemie vždy ochotně zastupovala nemocné kolegyně, zajišťovala distanční výuku dětem nad rámec svých pracovních povinností, je velmi pracovitá, svědomitá a zodpovědná.

Dětský domov Horšovský Týn:
Paní ředitelka Mgr. Pavla Čepičková se příkladným způsobem vyrovnávala s dlouhodobou nemocností jednotlivých pracovníků související se složitými průběhy onemocnění. Sama dlouhodobě zastupovala nemocné vychovatele na rodinných skupinách.

Paní Jana Vrbová pracuje v dětském domově od roku 2004 jako asistentka pedagoga. Je vždy ochotná, spolehlivá, pečlivá, v době pandemie obětavě zůstala 14 dní s dětmi pozitivními na Covid 19 v izolaci. Je kdykoli ochotně připravena v případě potřeby zaskočit za své kolegy.

Paní Jana Sobotníková je v dětském domově zaměstnána od roku 2008. Dříve byla na pozici asistentky pedagoga, dnes je zaměstnána jako vychovatelka. Je velice schopná a šikovná. Dokáže děti vhodně zaujmout  a motivovat k volnočasovým aktivitám. Mezi dětmi je velice oblíbená a dětský domov je pro ni druhou rodinou. V době pandemie ochotně zastupovala za ostatní vychovatele.

Dětský domov Čtyřlístek, Planá:
Pan ředitel Mgr. Jiří Kotschy se v době pandemie dobrovolně nabídl, že zůstane s dítětem v karanténě, aby ochránil zdraví ostatních kolegů a dětí, aktivně se podílel na zajištění ochranných pomůcek a počítačového vybavení pro distanční výuku.

Paní Alena Vejvodová zajišťovala chod domova v době pandemie především po personální stránce, zejména v době nepřítomnosti pana ředitele. Ve spolupráci se sociální pracovnicí řídila distribuci ochranných prostředků, koordinaci testování dětí i zaměstnanců, očkování zaměstnanců.

Paní Mgr. Lenka Pouzarová se ihned po návratu z mateřské dovolené aktivně a bez ohledu na časový rámec své práce zapojila do chodu dětského domova. V době nepřítomnosti ředitele domova ve spolupráci s paní Vejvodovou zajišťovala běžný provoz dětského domova, styk dětí s jejich zákonnými zástupci, komunikaci se školami, OSPOD a dalšími institucemi.

Dětský domov Tachov:
Pan ředitel Mgr. Zdeněk Kropáč v době pandemie dokázal za pomoci svých kolegů udržet dětský domov v chodu i přesto, že tato organizace patřila k jedné z těch, ve kterých onemocněly celé dílčí pracovní kolektivy, např. celá školní jídelna. Pan ředitel sám prošel nelehkým průběhem onemocnění COVID 19, přesto se v co nejkratší době vrátil zpátky do dětského domova, aby zajišťoval jeho plynulý provoz.

Paní Adéla Lipchavská a paní Pavlína Zuštáková pracují v domově jako vychovatelky. V době pozitivního nálezu dětí i vychovatelů byly se svou osmičlennou rodinnou skupinou deset dní ve společné karanténě. Excelentně zvládly náročnou práci spočívající v distanční výuce dětí různého věku, jejich stravování, zvládly běžný chod domácnosti a ještě děti zabavily vhodným programem při karanténě.

Pandemické období bylo nejen pro dětské domovy Plzeňského kraje jedním z nejnáročnějších za dobu celé jejich existence. Profesní sdružení Federace dětských domovů svým šetřením zjistila, že ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v České republice během předchozích 13 měsíců onemocnělo nejméně 861 zaměstnanců a 7 z nich dokonce zaplatilo daň nejvyšší.


Galerie