Pracovní skupiny RSK PK

První online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

Dne 6. 10. 2020 proběhlo 1. online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK. Hlavní bod tohoto novodobého online jednání byl založen na platformě Platinn, jehož cílem je propojování managementu firmy s expertem. Dále bylo v programu online jednání řešeno financování Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje.

18. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace

29. června 2020 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo již 18. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. Hlavním bodem jednání bylo představení priorit Akčního plánu RIS3 strategie pro následující 2 roky.

14. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

19. června 2019 se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konalo již 14. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. Tentokrát byl hlavním bodem programu Akční plán RIS3 strategie Plzeňského kraje a jeho aktualizace a také projednání a schválení zaměření nových odborných inovačních platforem.

13. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

13. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje se uskutečnilo v úterý 2. dubna 2019 v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zástupci univerzit, veřejného i soukromého sektoru zde debatovali o tématech týkajících se inteligentní specializace regionu a o strategických projektech zařazených v Akčním plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje.

12. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje se sešla 22. října 2018, aby projednala novou marketingovou strategii Plzeňského kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, a první verzi Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje spolu s návrhy prvních strategických projektů. Za Plzeňský kraj se jednání zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku p. Ivo Grüner.