Pracovní skupiny RSK PK

První online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

Dne 6. 10. 2020 proběhlo 1. online jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK. Hlavní bod tohoto novodobého online jednání byl založen na platformě Platinn, jehož cílem je propojování managementu firmy s expertem. Dále bylo v programu online jednání řešeno financování Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje.

18. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace

29. června 2020 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo již 18. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. Hlavním bodem jednání bylo představení priorit Akčního plánu RIS3 strategie pro následující 2 roky.

Workshopy na téma výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji

22. a 27. června 2017 proběhly na Krajském úřadě v Plzni pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky p. Ivo Grünera 2 workshopy, týkající se lidských zdrojů, kapacit a výsledků výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji.

1. aktualizace RIS3 strategie Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém 11. zasedání dne 11. června 2018 schválilo 1. aktualizaci Regionální inovační strategie Plzeňského kraje.

13. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

13. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje se uskutečnilo v úterý 2. dubna 2019 v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zástupci univerzit, veřejného i soukromého sektoru zde debatovali o tématech týkajících se inteligentní specializace regionu a o strategických projektech zařazených v Akčním plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje.