Pracovní skupiny RSK PK

Regionální inovační strategie 2023 - 2025

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém posledním zasedání v roce 2022 3. aktualizaci Regionální inovační strategie kraje, která se zabývá rozvoje výzkumu, vývoje a prostředí pro inovace v našem kraji.

25. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

Na úterním jednání se opět setkali zástupci Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK. Jejich diskuse se týkala nejen podoby a financování Akčního plánu RIS 3 strategie, ale i schválení analytické a strategické části aktualizované RIS 3 strategie.

24. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

24. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace se neslo ve znamení hodnocení Akčního plánu RIS 3 strategie Plzeňského kraje za rok 2021 a projednávání projektů s předpokládaným financováním ze strany Plzeňského kraje.

23. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

Členové Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje se sešli v budově plzeňské radnice, aby projednali projekty v Akčním plánu RIS 3 strategie a získání možné podpory projektů z rozpočtu Plzeňského kraje.

22. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace se opět sešla na jednání, kde se hlavně věnovala Zprávě vyhodnocující efekty realizovaných strategických intervencí a konferenci Inteligentní specializace regionu 2021, která se uskutečnila v říjnu 2021.