Pracovní skupina Vzdělávání řešila na svém 19. zasedání důležitá školská témata

obrazek
21. září 2022 12:07, Ing. Danuše Jedličková

Devatenácté zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Plzeňského kraje (dále PS Vzdělávání), složené ze zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území Plzeňského kraje se uskutečnilo 8. září 2022 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Zasedání zahájila vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA a úvodní slovo pronesl předseda PS Vzdělávání Ing. Vladimír Kroc, člen rady pro oblast školství a sportu.

Následovala prezentace Mgr. Petra Dudy (KÚPK), který přítomné seznámil s aktivitami, které se uskutečnily v projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje II“. Upřesnil také termíny plánovaných setkání s řediteli středních škol, informace ohledně možnosti čerpání šablon pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ a aktuality k IROP 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program).

Dalším bodem jednání bylo schválení Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol. JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA ubezpečila přítomné, že i přes navyšování cen, budou projekty, které úspěšně projdou hodnotícím procesem, realizovány, jelikož se jedná o jednu z priorit Plzeňského kraje. Ten má zájem na tom, aby bylo školství rozvíjeno a modernizováno. Rámec byl téhož dne schválen také Regionální stálou konferencí Plzeňského kraje jako součást Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje (RAP). Schválený RAP byl zveřejněn na webu Územní dimenze.

Zajímavým tématem jednání byla prezentace a následná diskuse ohledně strategie podpory nadání v Plzeňském kraji. Ing. Eva Rojíková (Regionální rozvojová agentura PK) podrobně představila současný stav všeobecné podpory nadání v Plzeňském kraji a zaměřila se na postupy přípravy strategie podpory nadání.

Na závěr JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA přítomným poskytla aktuální informace ze školství a po diskusi ukončila 19. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Plzeňského kraje.

Důležité dokumenty a prezentace z jednání jsou zveřejněny v přílohách níže.

Soubory ke stažení