Pracovní povinnost zdravotníků k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče

obrazek
04. března 2021 20:26, aktualizováno 05. března 2021 07:21, Kateřina Majerová

Vláda dle Usnesení ze dne 3. března 2021 č. 247 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona ukládá s účinností ode dne 4. března 2021 od 00:00 hod. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, a poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb ve formě ambulantní péče, jednodenní péče, nebo lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19, nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele. Tato povinnost se nevztahuje na poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a gynekologie a porodnictví a jejich zaměstnance a zdravotnické pracovníky ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.

Dle výše uvedeného Usnesení Vlády České republiky s účinností ode dne 4. března 2021 od 00:00 hod. uložila poskytovatelům zdravotních služeb, na něž nebo na jejichž zaměstnance se vztahuje povinnost dle výše uvedeného, sestavit seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání a tyto zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy. Pro splnění povinnosti využijte odkaz zde

Za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci náleží dle § 35 zákona č. zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších změn, právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada.

Celé znění Usneseni Vlády České Republiky ze dne 3. března 2021 č. 247 naleznete v příloze článku.

Soubory ke stažení