Povodně v PK v červnu 2013

Zpráva o povodni v Plzeňském kraji - červen 2013

Zpráva o povodni, která zasáhla území Plzeňského kraje v červnu roku 2013, mapuje činnost Krizového štábu Plzeňského kraje a dalších orgánů a organizací, které se na řešení této povodně v rámci vyhlášeného nouzového stavu podíleli.