Povinnosti podnikatele

Základní povinnosti podnikatele

Povinnosti podnikatele podle § 17, § 31, § 49 a § 56 zákona o živnostenském podnikání.

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky

Odkaz na stránky MPO - právní úprava dočasného a příležitostného poskytování služeb pro oblast živnostenského podnikání v ČR včetně formulářů ke stažení pro oznamování výkonu regulované živnosti