Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků

obrazek
17. června 2022 10:09, Mgr. Ludmila Novotná

K vyhledávání nadaných na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií jsou vytvořeny posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků (IDENA). Autory české verze jsou Lenka Hříbková, Petr Nejedlý, Jaroslav Zhouf a kol. Uživateli tohoto nástroje určeného k identifikaci nadaných žáků jsou pedagogové na školách, psychologové a speciální pedagogové.

Testové baterie jsou určeny pro tyto věkové skupiny žáků:
• 1. až 2. ročníků ZŠ: souborná škála nadání zaměřená na trivium a vybrané kognitivní, motivační, sociálně-emoční charakteristiky,
• 3. až 5. ročníků ZŠ: souborná škála nadání zaměřená na učení, vybrané kognitivní, motivační, zájmové a sociálně-emoční charakteristiky,
• 8. až 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií: posuzovací škály zaměřené na projevy nadání v českém jazyce, matematice, biologii, chemii a fyzice; didaktické testy z matematiky (dvě paralelní verze), didaktické testy z českého jazyka (hlavní test 1 a doplňkový test 2).

Více o testech naleznete zde.

Obsahem testovací sady je příručka testu a 5 ks každé škály didaktického testu (celkem 40 x A4 a 20 x A3). Po zakoupení si již škola může sama nakopírovat testy pro všechny žáky v libovolném množství.