Posílení ICT kompetencí pedagogů Dětského domova DOMINO

obrazek
15. listopadu 2022 10:40, Mgr. Hana Schimmerová MBA
V říjnu 2022 se zúčastnili pedagogičtí pracovníci Dětského domova DOMINO školení v rámci Projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji za účelem posílení kompetencí v ICT. Kromě nově nabytých vědomostí, přispěl čas strávený v příjemném prostředí Hotelu Zach i k upevnění dobrého pracovního klimatu pracovníků dětského domova a načerpání nových sil  do další práce, zejména po dvou extrémně náročných letech souvisejících s pandemií COVID 19.