Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, magistrátů statutárních měst, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv

15. listopadu 2023 08:06, Mgr. Irena Sinkulová

Pracovní poradu zahájila vedoucí odboru Správní činnosti Ministerstva financí JUDr. Marta Balnerová Uzlová.

Ing. Mgr. Jana Josífková z oddělení Správní činnosti v oblasti poplatků Ministerstva financí účastníky porady seznámila se základními cíli novely zákona o místních poplatcích, provedenou zákonem č. 252/2023 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024. Dále srovnala stávající a novou právní úpravu místních poplatků.

Po diskusi o tomto tématu vystoupil se svým příspěvkem Mgr. Ondřej Poupě, zástupce odboru Daňová legislativa Ministerstva financí. Obsahem příspěvku byl právní rámec mezinárodní spolupráce při správě daní, především upozornil na zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, který se vztahuje i na místní poplatky. 

Mgr. Poupě se věnoval také otázce poskytování dat správcům daní u "nemovitostních platforem" s tím, že správci daní, tedy i poplatků, budou moci příslušná data využívat bez omezení. K tomuto tématu přispěl také zástupce Generálního finančního ředitelství Ing. Jan Rohan, PhD. Informoval o průběhu řešení problémů, které vyvstaly v této oblasti. Uvedl však, že první data potřebná pro správu místního poplatku z pobytu, budou k dispozici v první polovině příštího roku.

Posledním bodem porady byla problematika "Milostivého léta". Se zkušenostmi s aplikací "Milostivého léta" se podělili především zástupci statutárních měst. 

Pracovní poradu ukončila ředitelka odboru Správních činností.


Zápis z porady a poskytnuté prezentace naleznete v příloze.

Soubory ke stažení