Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv

18. května 2023 08:27, Mgr. Irena Sinkulová

Dne 13. 4. 2023 proběhla pravidelná porada Ministerstva financí, odboru 39 – Správní činnosti, se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Vedoucí oddělení odboru Správní činnosti v oblasti poplatků Ministerstva financí JUDr. Zdeňka Jirásková informovala o projednávání novely zákona o místních poplatcích v Poslanecké sněmovně, vedené jako číslo sněmovního tisku 307. 

Zástupce Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Mgr. et Mgr. Pavel Chodúr ve svém vystoupení přednesl obecná východiska a právní úpravu nabývání platnosti a účinnosti obecně závazných vyhlášek se zaměřením na Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Také se věnoval aktuální problematice nabývání platnosti a účinnosti obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích za komunální odpad a jejich změn v návaznosti na roční poplatkové období.

Mgr. Ing. Radka Malinová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv účastníky porady seznámila s poznatky z řešených případů, které Kancelář veřejného ochránce práv v oblasti místních poplatků řešila.

Závěrem přednesl Mgr. Luboš Ruta z oddělení Správní činnosti v oblasti poplatků Ministerstva financí závěry, které jsou obsahem Zprávy o Vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti obcí a městských částí na úseku místních poplatků za rok 2022.


Zápis z porady a poskytnuté prezentace naleznete v příloze.

Soubory ke stažení