Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (videokonference dne 26. 4. 2022)

10. května 2022 10:00, aktualizováno 10:21, Mgr. Irena Sinkulová
Dne 26. 4. 2022 proběhla formou videokonference porada Ministerstva financí, odboru 39 – Správní činnosti, se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Zástupci Ministerstva financí přednesli svoji analýzu o využívání zákonem stanovených maximálních sazeb místních poplatků obcemi, informovali o možnosti prominutí místních poplatků a o navrhovaných změnách zákona o místních poplatcích, které půjdou v rámci legislativního řízení do vnějšího připomínkového řízení. Rovněž přednesli zprávu o vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti, které v loňském roce realizovaly krajské úřady a MHMP.
Zápis z porady a poskytnuté prezentace naleznete v příloze.

Soubory ke stažení