Policisté pomáhají ve Stodské nemocnici

obrazek
05. listopadu 2020 12:49, Bc. Eva Mertlová

Celkem sedm policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje slouží od čtvrtka 5. listopadu 2020 ve Stodské nemocnici, a to na základě dohody, kterou podepsali zástupci Plzeňského kraje a Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Účelem dohody je specifikace vzájemné spolupráce obou stran v rámci nasazení policistů a zaměstnanců k výkonu služby nebo práce u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní i následnou lůžkovou péči po dobu nouzového stavu.

Spolupráce vznikla na základě aktuálních potřeb poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v současné době potýkají na svých pracovištích s nedostatkem zdravotnického personálu. Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje nabídlo pomoc krajským nemocnicím, protože má v rámci pořádkové jednotky policisty se specializací zdravotník. 

Policisté se do této spolupráce sami aktivně zapojili, v rámci práce u Policie České republiky absolvovali různé zdravotnické kurzy například od zdravotnické záchranné služby nebo letecké záchranné služby a budou rádi, pokud budou moci svoje nabyté znalosti využít pro dobrou věc. Jedná se o policisty, kteří slouží na obvodních odděleních a všichni společně také v pořádkové jednotce krajského ředitelství.

"Těší mě, že v této náročné době mohou rovněž i policisté nabídnout své služby zdravotnickým zařízením, zúročit zde své odborné znalosti a zdravotníkům alespoň částečně ulevit v jejich nelehké a vyčerpávající práci. Spolupráce bude doufám přínosná nejen pro zdravotníky, ale do budoucna i pro samotné policisty," uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Jaroslav Vild.

"Nasazení policistů v našich nemocnicích nám v  této době velmi pomůže. Jsem ráda, že nám Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje nabídlo pomocnou ruku. Patří jim za to velký dík," uvedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

"Ve Stodě budou policisté pracovat především u covidových pacientů, kde budou k dispozici sloužícím sestrám. Budou jim pomáhat s fyzicky náročnými činnostmi, jako je manipulace s pacienty, hygiena, prevence dekubitů, ale zároveň budou pod přímým dohledem vykonávat i některé odborné činnosti sester. Pokud nebudou intenzivní lůžka vytížena, budou vypomáhat s péčí o covidové pacienty u lůžek standardních," uvedla vrchní sestra interního odd. Drahoslava Letáková.Galerie