Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020

obrazek
26. února 2020 09:19, Ing. Karel Novák

Cílem podpory je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.

Podrobnosti k dotačnímu programu (předmět dotace, okruh žadatelů, hodnocení žádostí a přiznání dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz příloha.

Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/ v termínu od 30. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Na tento dotační program je alokováno 2.000.000 Kč.


Kontaktní osoba:
Ing. Karel Novák
Oddělení lesnictví a myslivosti, OŽP KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 328
e-mail: karel.novak@plzensky-kraj.czSoubory ke stažení