Podpora zájmu o technické vzdělávání je pro budoucnost zaměstnavatelů klíčová

obrazek
23. května 2022 13:11, Ing. Helena Frintová

Vedení Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem navštívilo na sklonku minulého týdne výrobce špičkových energetických zařízení pro elektrárny firmu Doosan Škoda Power. Je to po Wabtecu Transit druhá velká společnost, do níž během posledních dnů zástupci kraje zavítali. I při ní se jim potvrdilo, že podpora zájmu mladé generace o technické obory je pro budoucnost velkých zaměstnavatelů na Plzeňsku klíčová a je na ni potřeba zaměřit pozornost.

„Potřebujeme se poznat a spolupracovat s těmito významnými zaměstnavateli v regionu, hovořit s nimi, jaké mají plány, jakým způsobem se k tomu má připravit infrastruktura. Jak se má upravit dopravní spojení a jakým způsobem plánují své velké investice v rámci Plzeňského kraje. A to si myslím, že jsou věci, které by měla mít samospráva určitě na paměti, protože je to důležité pro celý region, jeho obyvatele, firmy, pro budoucí rozvoj tohoto území,“ říká hejtman Rudolf Špoták a dodává: „Jsem velmi rád, že firmy toto přijaly. Do léta navštívím v každém okrese minimálně jednu významnou firmu, v níž budu chtít hovořit o tom, jakým způsobem se jim v Plzeňském kraji funguje, co by chtěly zlepšit a co třeba do budoucna plánují, abychom k tomu mohli jako samospráva přizpůsobit kroky.“

Doosan Škoda Power patří svým počtem zaměstnanců k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu. v současné době zaměstnává tisíc pracovníků. Je předním světovým výrobcem zařízení pro elektrárny. Vyrábí špičková energetická zařízení více než 100 let, dodává je do zemí prakticky všech kontinentů, má bohaté zkušenosti v segmentu jaderných elektráren a je připravena podílet se na výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech. Společnost dodává vysoce kvalitní produkty splňující specifické požadavky zákazníků také díky každoročním investicím do výzkumu.

„Je to zároveň jeden z klíčových zaměstnavatelů, který pracuje v oblasti průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. Bavili jsme se s jeho představiteli o tom, jakým způsobem se zapojují do veřejného života, ať je to podpora Ukrajiny či významná podpora FC Viktorie Plzeň, která získala mistrovský titul. Bavili jsme se ale také o vzdělávání. Velkým tématem, na nějž přišla řeč, byla možnost vytvořit nějaké projekty, které by podpořily technické vzdělávání nejen na středních, ale také třeba už na základních školách, a na to se chceme zejména zaměřit. Všichni jsme byli ve shodě, ale dohodli jsme se, že budeme muset tato témata rozpracovat, podnítit zájem o technické vzdělávání u mladé generace, neboť dostatek kvalifikované pracovní síly je pro takovýto typ zaměstnavatelů zcela zásadní,“ komentoval návštěvu a její přínos hejtman Rudolf Špoták. Závěrem dodal, že úloha regionu a dalších institucí je právě v této oblasti podpory návratu zájmu o technické obory zcela klíčová.
Galerie