Podpora zájmové činnosti

obrazek
05. ledna 2022 08:51, Mgr. Ludmila Novotná
V rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 je v rámci Podpory zájmové činnosti (soutěže a přehlídky) počítáno s podporou školních i mimoškolních akcí. Částky přiděluje, tak jako v uplynulých letech, jmenovaná odborná komise a musí být vyúčtovány prostřednictvím Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78. Tyto finanční prostředky jsou přednostně využívány na dofinancování okresních a krajských kol soutěží MŠMT. Dále je při poskytování finančních prostředků postupováno dle následujících kritérií:

1. podpora celostátních kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných MŠMT konaných v Plzeňském kraji,
2. podpora regionálních akcí pro děti a mládež s dlouholetou tradicí,
3. školní a mimoškolní akce pro děti a mládež umožňující zapojení dětí a žáků škol z celého Plzeňského kraje,
4. podpora účasti žáků škol Plzeňského kraje na celostátních kolech soutěží a přehlídek, na kvalifikacích a pohárech,
5. podpora účasti žáků škol Plzeňského kraje na mezinárodních soutěžích a přehlídkách,
6. akce pro děti a mládež oblastního rozsahu (zapojení subjektů minimálně ze dvou okresů).

Soutěže mohou probíhat i distanční (online) formou.

Tiskopis žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu akcí v roce 2022 naleznete v příloze.

Písemné žádosti se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78, 326 00 Plzeň do 31. 3. 2022.
Finanční prostředky budou poskytnuty na akce konané od 1. 1. do 31. 12. 2022.

Soubory ke stažení