Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020

obrazek
26. února 2020 15:32, aktualizováno 16. března 2020 08:04, Ing. Alena Němečková

Projekt Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020 si dal za cíl pomoci občanům zapojit se do péče o životní prostor v jejich blízkém okolí a pozitivně ovlivňovat stav životního prostředí.

Akce je určena pro všechny fyzické osoby, které vlastní vhodný pozemek nebo mají v pronájmu pozemek například v zahrádkářské či chatové kolonii a chtějí na něj vysadit ovocné nebo listnaté stromy. Může se přitom jednat o pozemek jak mimo zastavěné území obce, tak třeba i o vlastní zahradu.

Podpora bude probíhat formou věcného daru.

Zájemci dostanou sazenice dle předchozího výběru v hodnotě přibližně od tří do deseti tisíc korun. Celkově je na tuto akci vyhrazen jeden milion korun.

Registrace zájemců bude probíhat od 2. března do 30. dubna formou zaslání přihlášky na e-mail: vysadstrom@plzensky-kraj.cz, případně písemnými přihláškami zaslanými na adresu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Zájemci do přihlášky uvedou, o které druhy stromů z předem připraveného výběru budou mít zájem, a na kterém pozemku je vysadí. Tyto stromy pak dostanou ve formě vzrostlých stromků s kořenovým balem. Samotná výsadba se uskuteční v na přelomu září a října 2020, kdy si žadatelé připravené stromy vyzvednou na výdejních místech. Ta budou v každém okrese Plzeňského kraje a úspěšní žadatelé o nich budou včas informováni. Na žadatelích pak už bude jen zajistit si vhodný doprovodný sadební materiál, jako jsou opěrné kůly a ochrana kmene před poškozením, stromky zasadit a starat se o ně.

Bližší informace jak a o jaké sazenice žádat zjistíte v příloze tohoto článku.

Kontaktní osoby: 

Ing. Alena Němečková
telefon: 377 195 331, e-mail: vysadstrom@plzensky-kraj.cz 

Bc. Martina Uhlíková
telefon: 377 195 489, e-mail: vysadstrom@plzensky-kraj.cz

Ing. Jana Slavíková
telefon: 377 195 357, e-mail: vysadstrom@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení