Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

obrazek
07. dubna 2022 07:43, aktualizováno 28. července 2022 10:24, Mgr. Ludmila Novotná

V Plzeňském kraji běží letos již dvanáctým rokem projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných. Projekt, realizovaný se Střediskem služeb školám, s názvem Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V následujících letech pak pokračoval díky finančním prostředkům Plzeňského kraje. Záštitu nad projektem převzal člen Rady Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu Ing. Vladimír Kroc.

Cílovou skupinou jsou nadaní a mimořádně nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol, tj. ti žáci, kteří se probojovali do krajských a vyšších kol předmětových a uměleckých soutěží, mimořádně nadaní žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. 

Odborné kempy a kurzy se uskuteční opět v srpnu. Budou mezi nimi kempy pro talentované matematiky, fyziky, astronomy, chemiky, biology, historiky, geografy, angličtináře, kurzy pro hudebníky, nejúspěšnější účastníky soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol. Neodmyslitelnou součástí celého projektu je testování žáků psychology z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, jehož výsledky mají šanci ovlivnit následný vývoj účastníků skrze rodinu, ale zároveň i pedagogy. Výstupem každého ročníku projektu jsou sborníky z jednotlivých kempů, které jsou přístupné na webových stránkách projektu všem zájemcům. Pozvánky na odborné kempy a kurzy obdrží žáci na krajských kolech soutěží.

Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách projektu www.podporatalentu.cz. Na těchto stránkách lze také shlédnout poutavou videoreportáž vytvořenou k výročí 10 let existence projektu "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji".

Odborné kempy a kurzy pro nadané žáky se konají v těchto termínech a uvedených místech:

 • Matematický kemp: 22. - 26. srpna 2022, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Matematické olympiády,
 • Fyzikální kemp: 22. - 26. srpna 2022, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Fyzikální a Astronomické olympiády,
 • Chemický kemp: 22. - 26. srpna 2022, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Chemické olympiády,
 • Biologický kemp: 22. - 26. srpna 2022, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Biologické a Geologické olympiády,
 • Dějepisný kemp: 22. - 26. srpna 2022, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Dějepisné olympiády,
 • Kemp anglického jazyka: 22. - 26. srpna 2022, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Soutěže v anglickém jazyce,
 • Zeměpisný kemp: 15. - 19. srpna 2022, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Zeměpisné olympiády,
 • Letní hudební kurzy: 15. - 19. srpna 2022, Plzeň, určeny pro vítěze krajských kol soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol (hra na dechové a bicí nástroje, hra na dudy a zpěv),
 • Řemeslný kemp pro elektrotechnické obory: 20. - 23. června 2022, ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém Plzeň,
 • Řemeslný kemp pro truhláře: 21. - 24. června 2022 v SŠ a ZŠ Oselce,
 • Řemeslný kemp pro opraváře zemědělských strojů: 20. - 23. června 2022, ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Sušice.

Odbornými kempy a kurzy prošli i medailisté z mezinárodních olympiád. Zmínit musíme letošní nejúspěšnější reprezentantku našeho kraje na mezinárodním poli, Milenu Šebkovou, bronzovou z Mezinárodní geografické olympiády (iGeo), jejímž pořadatelem byla Francie. Podívejte se na přehled uvedený zde.

Více o projektu se dozvíte také v příloze.

Soubory ke stažení