Podpora lokálních organizací destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2024 - poskytnutí dotací

obrazek
20. května 2024 14:11, Bc. Filip Beránek DiS.
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 5100/24 ze dne 20.05.2024 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora lokálních organizací destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2024.
V přílohách tohoto článku naleznete přehled poskytnutých dotací a vzorovou smlouvu o poskytnutí účelových dotací. Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).
Úspěšní žadatelé budou kontaktováni prostřednictvím administrátora k doložení potřebných dokumentů a následně jim bude zaslán návrh smlouvy včetně dalších pokynů.
Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.
Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz v detailu příslušného programu.
Konzultační místo
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00

Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontaktní osoba – administrátor
Ing. Matěj Pejsar
oddělení cestovního ruchu (kancelář E 110A)
telefon: +420 377 195 441
mobil: +420 778 498 284
e-mail: matej.pejsar@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram
30. 04. 2025 – konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce a vyčerpání dotace
31. 05. 2025 – nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace

Soubory ke stažení