Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2024 - poskytnutí dotací

obrazek
26. března 2024 11:10, aktualizováno 11:13, Bc. Filip Beránek DiS.

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4859/24 ze dne 25.03.2024 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2024.

Přehled schválených dotací a vzorová smlouva jsou k dispozici v příloze viz níže (Soubory ke stažení). Přehled je také uveden na portálu eDotace Plzeňského kraje, odkaz Žádosti nebo odkaz Dotační tituly. Na portálu je nutné vždy využít příslušného filtru.
Úspěšní žadatelé budou kontaktováni prostřednictvím administrátora k doložení potřebných dokumentů a následně jim bude zaslán návrh smlouvy včetně dalších pokynů.

Konzultační místo
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin.

Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontaktní osoba – administrátor
Bc. Ondřej Čech
oddělení cestovního ruchu (kancelář E 112)
telefon: +420 377 195 386
mobil: +420 777 353 667
e-mail: ondrej.cech@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram
30.06.2025 – konec lhůty pro dokončení realizace dotovaného projektu
29.08.2025 – nejzazší termín pro předložení vyúčtování dotace

Soubory ke stažení