Poděkování emeritní ředitelce Bukačové

obrazek
18. května 2022 16:36, aktualizováno 16:37, Mgr. Jana Filípková

Dlouhých 32 let stála Irena Bukačová v čele Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. V pátek 13. května proto proběhlo slavnostní poděkování emeritní ředitelce za dlouholetou, neúnavnou a houževnatou práci, která vedla k záchraně historického barokního areálu a etablování muzea jako významné muzejní, galerijní a sbírkotvorné instituce, která výrazně překračuje hranice regionu.

„Paní ředitelka, nejenže areál, který převzala ve velmi neutěšeném stavu, zachránila, ale podařilo se jí ho dobudovat do podoby původně navržené, a nikdy nedostavěné, dle návrhů barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla,“ vyzdvihl záslužnou práci Ireny Bukačové radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Plzeňského kraje Libor Picka, který ji osobně poděkoval.

V roce 2000 již byla znovu postavena lucerna a centrální věž kostela, včetně výmalby. Někteří pamětníci si jistě vzpomenou, jak torza lucerny hlavní kupole léta stála na nádvoří areálu. Celý areál byl obnoven do podoby, v jaké stál v době zrušení kláštera císařem Josefem II. A téměř zázrak se tak stal v roce 2021, kdy byl dostavěn východní ambit podle návrhu samotného Santiniho. „Paní ředitelka Irena Bukačová dávala celých 32 let přednost obnově areálu před svým vlastním zdravím,“ zdůraznil při svém poděkování Libor Picka a dovolil si jí připomenout slova z její knihy „Architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichla“ „Buďte zdráva a o své zdraví se pečlivě starejte!“ a poprosil jí, aby si je vzala k srdci.

Celý areál s poutního kostelem Zvěstování Panně Marii a proboštstvím v Mariánské Týnice byl v roce 2018 prohlášen za Národní kulturní památku. V roce 2021 byla dokončena dostavba východního ambitu, který tak uzavřel po téměř třech stoletích celý areál dle původního návrhu architekta Santiniho.
 


Galerie