Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů v roce 2024

obrazek
13. června 2024 10:06, aktualizováno 24. června 2024 16:36, Miroslava Váňová

Podávání kandidátních listin do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů přijímá Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev krajů, tj. 16. července 2024 do 16.00 hodin. V této lhůtě musí být kandidátní listina krajskému úřadu prokazatelně doručena!


Maximální počet kandidátů na kandidátní listině je:
max. 60 kandidátů (55 kandidátů + 5)

Doba pro přijetí kandidátní listiny:

Pondělí a středa: 8.00 – 16.00 hod.
Úterý a čtvrtek: 8.00 – 14.00 hod.
Pátek: 8.00 – 13.00 hod.
Poslední den lhůty pro podání kandidátní listiny bude zajištěna přítomnost pověřených pracovnic do 16.00 hod.

Kontaktními osobami k přijetí kandidátní listiny jsou:

Mgr. Ladislava Arnoštová
vedoucí oddělení vnitřních věcí
e-mail: ladislava.arnostova@plzensky-kraj.cz
tel.: 377 195 129
mobilní tel.: 724 743 368
kancelář č. 111 (1. patro)

Miroslava Váňová
referent na úseku vnitřních věcí
e-mail: miroslava.vanova@plzensky-kraj.cz
tel.: 379 195 486
kancelář č. 127 (1. patro)

Ing. Helena Křížová
referent na úseku vnitřních věcí
e-mail: helena.krizova@plzensky-kraj.cz
tel: 379 195 562
kancelář č. 127 (1. patro)

Soubory ke stažení