Plzeňský kraj vypisuje první dotační tituly v letošním roce

obrazek
13. ledna 2022 12:54, Ing. Helena Frintová

Od 3. ledna jsou Plzeňským krajem vypisovány první dotační tituly pro rok 2022. Na ty je letos v krajském rozpočtu vyčleněno celkem až 667,3 milionu korun. Oproti loňskému roku z něj mohou příjemci získat o 134,1 milionu korun více než v loňském roce. Rozpočet pro dotace v roce 2021 počítal s částkou 533,2 miliony korun.

Aktuálně jsou vyhlášené a spuštěné pro podávání žádostí od 3. a 10. ledna vybrané programy z oblasti Informatiky, Sociálních věcí, Školství, mládeže a tělovýchovy. Od 21. ledna se žádostem o podporu otevřou programy z oblasti Kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Od konce ledna pak ty z Regionálního rozvoje a ostatních oblastí. Na podání žádostí mají zájemci zhruba tři týdny až jeden měsíc od data jejich vypsání.

„Dotační tituly připravujeme tak, aby o ně zájemci žádali hned od začátku roku, a mohli provozovat své aktivity, stejně jako realizovat své projekty po celý rok,“ vysvětluje hejtmanka Ilona Mauritzová.

Aktuálně vyhlášené, stejně jako připravované, dotační tituly jsou uvedeny na webových stránkách Plzeňského kraje v sekci „Dotace“, kde lze najít veškeré potřebné informace. Příjemci dotací mohou být především obce, zájmové spolky a sdružení, školy, sportovní oddíly a další.

„Podporujeme všechny oblasti každodenního života v našem kraji. Jde o konkrétní finance na konkrétní věci, které našemu kraji a nám všem, kdo zde žijeme, přinesou užitek, rozvoj a v konečném výsledku radost. Pandemie koronaviru samozřejmě ovlivnila celou naší ekonomickou situaci, ale na našich obyvatelích, investicích a rozvoji kraje šetřit určitě nebudeme. Právě naopak,“ shrnuje hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Celkový přehled o dotačních programech Plzeňského kraje nabízí krajský úřad na webové adrese:
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost