Plzeňský kraj vyhlásil soutěž pro pěstounské rodiny

obrazek
13. července 2021 15:29, aktualizováno 30. července 2021 13:40, Mgr. René Zeithaml

Filmovou a fotografickou soutěž pro pěstounské rodiny „Naše NEJ... z prázdnin“ vyhlásil v letošním roce Plzeňský kraj. Po výtvarných soutěžích dětí z pěstounských rodin a pravidelných setkáních pěstounských rodin je letošní soutěž dalším nástrojem podpory a propagace pěstounství v Plzeňském kraji.

Soutěž „Naše NEJ... z prázdnin – fotografická a filmová soutěž pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji“ byla vyhlášena na konci června po schválení krajskou radou. V průběhu července až října letošního roku budou soutěžní díla shromažďována. V listopadu pak na krajském úřadě proběhne slavnostní vyhlášení.

Letošní soutěžní klání je organizováno ve dvou hlavních kategoriích – fotografické a filmové. Tématem je pak léto a zachycení NEJ... okamžiků z prázdnin prostřednictvím fotoaparátu, kamery, mobilního telefonu či obdobné techniky. Na realizaci soutěže se budou spolupodílet nestátní neziskové organizace, které jsou tzv. doprovázejícími organizacemi pěstounských rodin. Všechny rodiny, které se soutěže účastní, dostanou dárek.

Stále máme v Plzeňském kraji nedostatek pěstounů, proto se snažíme najít si k dalším, novým pěstounům cestu různými možnostmi. Jednou z nich jsou právě tradiční soutěže pro pěstounské rodiny, které v různých formách vyhlašuje kraj řadu let. Dříve to byly především výtvarné soutěže, v současné době jsme se rozhodli jít směrem moderních technologií. Tedy soutěž bude filmová a fotografická. Věřím, že je to jedna z cest, jak ukázat veřejnosti, že pěstounství je náročná, ale velmi záslužná a inspirativní činnost,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták.

Plzeňský kraj vnímá pěstounskou péči jako prioritu v oblasti náhradní rodinné péče. Stále však není v kraji dostatek pěstounů, kteří by poskytli ohroženým dětem láskyplnou péči a fungující rodinu. Proto se Plzeňský kraj snaží oslovovat veřejnost různorodými aktivitami, kde je pěstounská péče prezentována jako společensky mimořádně záslužná činnost. Kromě pravidelných dní otevřených dveří pro zájemce o pěstounskou péči, které jsou odborem sociálních věcí uskutečňovány každé první pondělí v měsíci, a pravidelných setkání pěstounských rodin, vyhlašuje Plzeňský kraj také soutěže pro pěstounské rodiny. V roce 2016 to byla soutěž „Můj život v pěstounské rodině“. V roce 2018 pak výtvarná a literární soutěž „Pěstounská rodina – náš domov“.

Informace o soutěži a pěstounské péči získáte ZDE.

Propagační spoty k pěstounské péči najdete ZDE.